_STACJA PALIW CEL BIEDRUSKO

Zakres opracowania: kompleksowy projekt stacji paliw
Opracowanie: arch.wnętrz Izabela Rutnicka